Bibliografia

Z Encyklopedia Kraśnika
Skocz do: nawigacja, szukaj
spis haseł

Wydawnictwa z wiadomościami dotyczącymi Kraśnika.

? autor tytuł wydanie rok dotyczy
? Catalogus Universi Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Lublinensis Lublin 1865 i 1875
? Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII z. 9 powiat kraśnicki PAN, Warszawa 1961
? Krasnik New York 2001 [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. 2, red. S. Spector, G. Wigoder, s. 672
? Krasnik Jerusalem 1999 [w:] Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya, t. 7, Kielce and Lublin, s. 519–523
? Kraśnik Warszawa 1883 [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, s. 630
e Kraśnik. Informator 1995 Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Kraśniku 1995 recenzja
e Kraśnik. Oficjalny Informator Miejski na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kraśniku 1993
? Kraśnik – 620 lat miasta Kraśnika Kraśnik 1997
? Kraśnik-Piaski, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78 Informator Archeologiczny: badania 33 1999 s. 113-114
? Lustracja Województwa Lubelskiego 1565 (wyd, Wyczański A.), Wrocław — Warszawa 1959
e Powiat Kraśnicki Starostwo Powiatowe 1999 red. Dobromilska Grażyna
? Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego I-XVI Warszawa 1880-1902 Kraśnik
? Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej Lublin 1955
p Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kraśniku Kraśnik 1995-02-04 monografia na siedemdziesięciolecie szkoły
? Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim Warszawa 1836 Kraśnik
? Z dziejów powiatu kraśnickiego (materiały z sesji naukowej / pod red. Kazimierza Myślińskiego, Józefa Szafika) Lublin, Wydawnictwo Lubelskie 1963
? Z dziejów powiatu kraśnickiego Kraśnik 1964 materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik
p Zarys działalności dydaktyczno-wychowawczej w Liceum w latach 1918-1978 Kraśnik 1978 monografia na sześćdziesięciolecie szkoły
? Albin J. Rzemiosło i handel miasta Kraśnika w XVI i XVII wieku Kraśnik 1964 [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik
? Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana II Warszawa 1886 Kraśnik, Urzędów, Zaklików
? Barankiewicz Marian Jan Chmielowiec – budowniczy starego Kraśnika Regionalista, nr 6 1996 s. 28-30
? Bartosiewicz J. Pociągi pełne niebezpieczeństwa Regionalista 2000
? Bartosiewicz Jan Kraśnicka cegła na Królewskim Zamku Regionalista, nr 5 1996 s. 42-47
? Bieniek M. Mniejszości religijne w powiecie kraśnickim Regionalista 2005
? Biesiekierski Jan Augustyn, z zakonu Kanoników Lateraneńskich Szlachcic polski starożytny, ná pogrzebie sławney pamięci J. Mci Pana Woyciecha Wybranowskiego, z Wybranowa, kleynotu Poray, wystawiony w kościele Kraśnickim fárnym. Od X. Jana Augustyna Biessiekierskiego Kanonika Zakonu Swiętego Augustina Congregationis Lateranensis. Cum licentia Superiorum. W Lublinie, u Pawła Konrada 1632
? Bochyński Mieczysław Zasób sekwencji Mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku. Arch. Bibl. Muz. T. 47 1983 s. 175-238
? Boniewski Karol ks., Opis historyczny diecezji lubelskiej… [1839-45] rkps Archiwum Kurii Biskupiej w Lublinie
? Borysik Irena Fabryka amunicji Nr 2 w Kraśniku 1937-1939 Regionalista, nr 4 1995 s. 13-16
? Burchard P. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce Warszawa 1990
? Chodakiewicz, Marek Jan Between Nazis and Soviets. Occupations Politics in Poland, 1939-1947. Lexington Books 2004
? Chojnacki J. 590 lat świątyni w Kraśniku
? Czajkowski J. Opis kościoła parafialnego w Kraśniku i wiadomość historyczna o kanonikach regularnych lateraneńskich Pamiętnik religijno-moralny VIII 1845
? Czochór W. Rzemiosło i handel w Kraśniku w XV i XVI wieku Regionalista 1999
? D. K, ks. Wizyta kanoniczna J. Eks. Ks. Biskupa Jaczewskiego w dekanatach lubelskim i janowskim Przegląd Katolicki XXIX 1891
? Dobromilska, Grażyna (Red.) Oblicze Kraśnika: możliwości inwestycyjne, ciekawi ludzie, kultura, sztuka przez duże "S" Kraśnik, Wydawnictwo MAD Graf, Grażyna Dobromilska 2000 ISBN: 83-908786-6-6
e Domiechowski Przemysław, opat Szczyrzycki Rvmacya do nárożniká grobowego. Ná wynoszeniu ćiáłá Jego Mći. P. Andrzeia Drwalewskiego z Drwalewa, do kośćiołá Kraśnickiego Wielebnych Oycow Canonic: Later: Ord: S. Augustini. Przez K. Przemysława Prawdzica Domiechowskiego Przeorá Mogilskiego Zakonu ś. Cystercyenskiego w Potokv odprawiona. Dniá 24. Styczniá, roku páńskiego 1646. Cum licentia Superiorum. W Krakowie, w drukárni Fránćiszká Cezárego 1646
? Dostatni, Jerzy Lubelszczyzna w 25-leciu PRL Wyd. 2. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie 1969 s. 62-64: Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych, s. 260-262: Powiat Kraśnik
? Drabent Z. Reforma rolna PKWN w kraśnickiem Lublin 1979 (mps)
? Ender J. Wspomnienia (część pierwsza) Regionalista 2004
? Ender J. Wspomnienia (część druga) Regionalista 2005
e Flasińska Małgorzata Życie kulturalne w Kraśniku w latach 1918-1939 WSP w Kielcach 2000
? Gapski, R. Kraśnik-studium historyczno-urbanistyczne PP PKZ O/Lublin 1984
? Gawarecki H. Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie (1953-57) Ochrona zabytków XI 1958 Borów, Kraśnik
? Gawarecki H., Wilgatowie K. T. Województwo lubelskie. Przewodnik. Warszawa 1957
? Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław Lublin i okolice: przewodnik Warszawa, Sport i Turystyka 1980 s. 206-207: Kraśnik
? Gawarecki Henryk, Wilgatowie K.T. Województwo lubelskie Warszawa, Sport i Turystyka 1957 s. 111-115: Kraśnik
e Gnot Lesław Lubelszczyzna. Dzieje, ludzie, krajobrazy. Wydawnictwo Lubelskie 1974 s. 215-220
? Gordon Antoni X. (ur. 1714) Kazanie na prymicyach J. Mci X. Wybranowskiego, kanonika chełmińskiego miane d. 10 grudnia 1753. w Kraśniku od X. Antoniego Gordona S. J. Brown. {b. r. 1753}
e Górny, Bolesław Monografia powiatu Janowskiego Janów Lubelski 1934
? Grocholski H. Sieć parafialna archidiakonatu zawichojskiego do końca XVI w. rkps, Pracownia Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy Towarzystwie Naukowym K.U.L. 1956
? Grocholski H. Wokół początków Kraśnika 1956 [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego, s. 30
? Gumowski M. Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego Lublin 1959
? Gupieniec Anatol Kraśnik, m. p. Wiadomości Numizmatyczne , 7 /4 (26) 1963 s. 185
? Gutaker, Kazimierz Tęczyński. Dramatyczne dzieje bałtyckiego dyplomaty. 1993
? Hałaburda, Marek Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2001 [w:] Textus et Studia : [journal of the Centre for Research on the History and Culture of Totalitarian and Post-Totalitarian Spaces. Institute of History at the Pontifical University of John Paul II in Krakow / Jan Szczepaniak editor]
? Hoczyk Stanisława Kraśnik Lubelski Informator Archeologiczny: badania 4 1970 s. 236
? Hoczyk-Siwkowa Stanisława Kraśnik, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Informator Archeologiczny: badania 19 1985 s. 168
? Hoczyk-Siwkowa Stanisława Badania archeologiczne w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku [w:] Archaeologia Historica Polona. 1425-3534. T. 13 (2003), 2003 s. 257-266
e Jabłońska Teresa, zdjęcia: Michalczyk Jerzy Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. po 1997 folder informacyjny
p Jankowski Grzegorz,
Kowalczyk Aneta,
Czaplarska Beata,
Cybulak Jarosław (współpraca)
Jak zdobywano łożyskowe miasto GŁOS, G. Minik, G. Jankowski
Kraśnik
2016 Początki miasta [Kraśnika Fabrycznego] i fabryki w dokumentach i relacjach. Lata 1935-1955.
http://www.krasnikfabryczny.pl/
? Jodłowska E. Ocalić co się da Regionalista 1994
? Kieszkowski W. Santi Gucci Fiorentino. Uwagi na marginesie pracy dr Krystyny Sinko: Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła Biuletyn H. S. i K. III 1934 Kraśnik
? Kossowski A. Protestantyzm w Lublinie i Lubelskim w XVI i XVII w. Lublin 1933
? Kowalczyk Jerzy Koronacja Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku - dzieło Jana Kasińskiego Roczniki Humanistyczne KUL 1994 z. 4, s. 139-158
? Kowalczyk Jerzy, prof. Legenda o pomniku Jana Baptysty Tęczyńskiego i królewny Cecylii w Kraśniku Biuletyn Historii Sztuki, R. XLVIII 1986 nr 2-4, s. 263-278
? Kozakiewiczowa H. Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce Biuletyn H. S. XVII 1955 Kraśnik
? Koziejowski W., Michalak T., Siwek S. Badania historyczne i architektoniczne podwójnej wnęki z kolumienką znalezionej w kościele parafialnym p.w. N.P. Marii i św. Augustyna w Kraśniku PAZ ABRYS sp. z o.o., Lublin 1986
? Krakowski S. Krasnik Detroit, New York, San Francisco, New Haven, Waterville, London 2007 [w:] Encyclopedia Judaica, t. 12, red. F. Skolnik, M. Berenbaums. 338–339
? Krawiec Henryk 100 lat Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej MAD Graf Kraśnik 2007 Z dziejów spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w powiecie janowskim i kraśnickim
? Kubiszyn Marta Śladami Żydów. Lubelszczyzna Lublin 2011
? Kuraś Stanisław Dzieje Lubelszczyzny. T. 3: słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 s. 114-115: Kraśnik
? Kurzątkowski M. Ołtarze późnorenesansowe na Lubelszczyźnie rkps, Dziekanat Nauk Humanistycznych K.U.L. 1955 Annopol, Kraśnik, Zaklików
e Landecka, Halina Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku – nowe ustalenia badawcze po I etapie badań – 2008-2009 Budownictwo i Architektura 7 2010
? Latos Zbigniew Wspomnienia z pobytu w kraśnickim gimnazjum w latach 1945-1951 Regionalista, nr 7 1997 s. 36-38
? Latos Zdzisław Kraśnik w latach 1945-1951 jaki zapamiętałem... Regionalista, nr 7 1997 s. 50-53
? Lendzion Stanisław Historia i rozwój zaplecza technicznego FŁT w Kraśniku Regionalista, nr 5 1996 s. 39-40
? Łazarz Mieczysław 15 lat "Solidarności" w Kraśniku Regionalista, nr 4 1995 s. 21-24
? Makarczyk Irena Kraśnik - klasztor, miasto i parafia w kronikach Stefana Ranatowicza oraz Benedykta Samotulskiego Echa Przeszłości 16 2015 s. 79-90
? Makuch Leopold Bombardowanie Kraśnika w 1939 r. i jego ofiary Regionalista, nr 4 1995 s. 7-12
? Makuch Leopold Kanonicy Regularni w Kraśniku: biblioteka Regionalista, nr 5 1996 s. 20-26
? Makuch Leopold Kasata klasztoru w Kraśniku Regionalista, nr 4 1995 s. 3-6
? Makuch Leopold Kraśnicka oświata w tekstach uchwał elekcyjnych XVIII w. Regionalista, nr 3 1995 s. 20-23
? Mańko Sławomir Kraśnik - The Chassidic Route Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland 2008
? Mańko S., Litwin W. Kraśnik. Szlak chasydzki Kraśnik 2008
e Mańkowski Zygmunt Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku (październik 1939 – maj 1940) Biblioteka Cyfrowa UMCS, Annales XXXVII 26 1982 s. 379-382
e Mańkowski Zygmunt Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku (październik 1939 – maj 1940) Regionalista, nr 7 1997 s. 58-63
? Mikuliński Aleksander Kraśnik (w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4, red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego Warszawa, Nakładem Władysława Walewskiego 1883 s. 630-633
? Misztal, Henryk (red) W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005) Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" 2005 s. 83: "Kraśnicki Jan Chrzciciel - Ksiądz Stanisław Zieliński" recenzja
? Morgensztern J. Udział Żydów w życiu gospodarczym Kraśnika i włości kraśnickiej do połowy XVII wieku Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 36 1960
? Morgensztern J. Wiadomości o ludności żydowskiej w Kraśniku na podstawie inwentarza z 1631 roku Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 32 1959
? Morgensztern J. Z dziejów Żydów w Kraśniku do połowy XVII wieku Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego nr 34 1960
? Myśliński K. Początki miasta Kraśnika i Urzędowa na tle południowej Lubelszczyzny Kraśnik 1964 [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik, s.22
? Myśliński K. Dymitr z Goraja i początki Kraśnika Lublin 1986 [w:] Problemy historii i archiwistyki, red. T. Mencel, s. 89
e Nasiadka Marek Powiat kraśnicki. Leksykon krajoznawczy Kraśnik 2010 pdf
? Nasiadka Marek Roztocze Zachodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów. Mielec 2005 recenzja
? Nita Zbigniew Żydzi kraśniccy w XVI/XVII w. Regionalista, nr 4 1995 s. 33-35
? Nowosad Ryszard Konspiracja ludowa w Kraśnickiem 1939-1944 (cz. 1) Regionalista, nr 6 1996 s. 11-16
? Nowosad Ryszard Konspiracja ludowa w Kraśnickiem 1939-1944 (cz. 2: Bataliony Chłopskie) Regionalista, nr 7 1997 s. 29-33
? Opas T. Kraśnik w pierwszej połowie XVIII wieku Kraśnik 1964 [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik
? Opozda Teofila Kraśnik, m.p.: skarb denarów rzymskich Wiadomości Numizmatyczne, Tom 14, Numer 1 (51) 1970 s. 51-52
? Opozda Teofila Kraśnik Fabryczny, pow. Kraśnik Wiadomości Numizmatyczne, Tom 14, Numer 1 (51) 1970 s. 52
? Opozda Teofila Kraśnik: miasto i okolice Wiadomości Numizmatyczne , 14 /1 (51) 1970 s. 53-54
? Opozda Teofila Kraśnik, m.p. Wiadomości Numizmatyczne, Tom 15, Numer 3 (57) 1971 s. 186
? Ożóg, Kazimierz S. Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 2007 pdf
? Panasiewicz, A. Pamiętnik. Ostatni transport – Exodus kraśnicki. APMM, Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów, sygn. VII/M-234, k. 1
e Paprocki Bartosz Ogrod Krolewsky, w ktorem o początku Cesarzów Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich, Królów Polskich, Czeskych, Xiążąt Sląnskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich rozrodzienia ich krótko opisane w Starem Mieście Praskim 1599
? Paulowa S. Tęczyńscy w Kraśniku [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego, s. 57
e Piekosiński Franciszek Rycerstwo Polskie wieków średnich, tom 1 (o dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu) Kraków 1896 wydanie II poprawione
e Piekosiński Franciszek Rycerstwo Polskie wieków średnich, tom 2 (dwanaście pierwszych pokoleń) Kraków 1896
e Piekosiński Franciszek Rycerstwo Polskie wieków średnich, tom 3 (rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej) Kraków 1901
e Piekosiński Franciszek Rycerstwo Polskie wieków średnich, tom 3 zeszyt dodatkowy (rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej) Kraków 1902
? Piondło, E. Kościół parafialny w Kraśniku (architektura) PKZ Sp. z o.o., Lublin 1991
? Plewik Aleksander, ks. Wpływ rodziny na religijność dzieci w środowisku miejskim na przykładzie Kraśnika Fabrycznego KUL 1971 praca magisterska
? Przegaliński R. Opowiadania o mieście Kraśniku i okolicy Lublin 1927 Gościeradów, Kraśnik, Urzędów
e Przesmycka Elżbieta Przeobrażenia przestrzenne i architektoniczne zdegradowanych i restytuowanych miast Lubelszczyzny Human Geography, Department of Economy and Society, CHOROS 2015:2 2015 [w:] "Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce; Geneza, rozwój, problemy"
[pod redakcją:] Robert Krzysztofik, Mirek Dymitrow
? Ryczek Filip Feliks Kraśnik i okolice: informator turystyczny Kraków, Wydawnictwo Artystów Grafików 1969
? Sefer Zikaron le-Kehilat Krasznik Tel Aviv 1973 Izkor-buch Krasznik / Krashnik – Memorial Book, red. D. Stokfish
e Siestrzewitowska, Marzena Tożsamość przestrzenna miasta w odbiorze społecznym – propozycja metody badań 2010 Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2010, 177-187
e Siestrzewitowska, Marzena Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury 2011 Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik
? Siestrzewitowska, Marzena Propozycja skonstruowania metody poszukiwania znaków tożsamości przestrzennej małego miasta na przykładzie Kraśnika Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka 2009 ISSN czasopisma: 1507-6407, Z. 20, 91-102
e Siestrzewitowska, Marzena Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego w: Zarządzanie i Edukacja, nr 97 listopad/grudzień 2014 2014 ISSN 1428-474X, dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
? Sinko Krystyna Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła Kraków 1933 Kraśnik
? Sobieszczański F. M. Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce I-II Warszawa 1847 Kraśnik
? Spólnicki Hieronim XV lat KFWM: 1949-1964 Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych im. M. Buczka 1964
? Stolarz, Barbara Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna w Kraśniku: stan badań i historia [w:] Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego. 1642-7130. [T.] 18 (2016), s. 270-279 2016
e Starowolski, Szymon Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum Cracoviae: in Officina Viduae et Haeredum Francisci Caesarij 1655 [w:] Polona
? Stronczyński K. Opisy zabytków starożytności przez delegację wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w latach 1844-1846 zebrane i rysunkami w osobnych atlasach zawartymi objaśnione. Gubernia lubelska, 1850-1855 rkps Gab[inet] Rycin Bibl[ioteki] Uniwersytetu Warszawskiego Kraśnik
? Stworzyński M. Opisanie statystyczno-historyczne dóbr ordynacji Zamojskiej rkps, Biblioteka Narodowa w Warszawie 1834 Batorz, Blinów, Kraśnik, Stróża, Wilkołaz
? Szafran P. Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem Lublin 1958
e Sznajder, Mirosław Życie w rytmie fabrycznej syreny Kraśnik 2015 recenzja
p Szymanek Wit Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku w latach 1918-1998 Kraśnik, Komitet Organizacyjny V Zjazdu Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku 1998
e Szymanek Wit Z dziejów Kraśnika i okolic w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 Kraśnik, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika 1990
? Szymanek Wit Kraśnik w systemie administracji państwowej i kościelnej w latach 1325-1975 Regionalista, nr 5 1996 s. 13-19
? Szymanek Wit Postacie historyczne w dokumencie lokacyjnym miasta Kraśnika z 26 lipca 1377 roku Regionalista, nr 5 1996 s. 6-9
? Szymanek Wit Wykaz (niepełny) nauczycieli powiatu janowsko-kraśnickiego poległych w latach 1939-1945 Regionalista, nr 3 1995 s. 52-57
? Szymanek Wit, Nowosad Ryszard 50 rocznica utworzenia miasta Kraśnika Fabrycznego Regionalista 2004
? Szyszko-Bohusz A., Sokołowski M. Trzy kościoły halowe: Olkusz, Kraśnik, Kleczków Sprawozdania K.H.S. IX 1913
? Śladkowski W. Początki i rozwój przemysłu w powiecie kraśnickim w latach 1800–1915 Kraśnik 1964 [w:] Z dziejów powiatu kraśnickiego: materiały z sesji naukowej, red. nauk. K. Myśliński, J.R. Szaflik
? T. T. ks. Wiadomości o Kraśniku Biblioteka Warszawska III 1847
? Tomkiewicz W. Obrazy Dolabelli w Kraśniku Biuletyn Historii Sztuki T XXIII nr 2 1961 s. 136-148
? Trzciński A. Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie Lublin 1990
? Tylec Piotr Spór o obsadę personalną parafii Kraśnik i Janów Lubelski w okresie stalinowskim Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia , 20 /1 2013 s. 181-196
? Verdmon L. J. Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim Warszawa 1902 Kraśnik, Urzędów, Zaklików
? Wadowski J. A. ks. Kościoły w Lublinie i diecezji lubelskiej rkps, Bibli. P.A.N. w Krakowie 1907
? Warchoł Stefan Nazwy miast Lubelszczyzny Lublin, Wydawnictwo Lubelskie 1964 s. 107-109: Kraśnik, s. 110: Kraśnik Fabryczny
? Wichrowski Zbigniew Przeszłość ziemi wydarta Regionalista, nr 5 1996 s. 10-12
? Wichrowski Zbigniew Z kalendarium historycznego miasta Kraśnika (1142-1994) Regionalista, nr 7 1997 s. 2-18
? Wichrowski Zbigniew Zamczysko odsłania swoje tajemnice Regionalista, nr 7 1997 s. 22-34
? Wichrowski Zbigniew, Hoczyk Stanisław Kraśnik, woj. lubelskie Informator Archeologiczny: badania 22 1988 s. 130-131
? Wichrowski Zbigniew Kraśnik, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2 Informator Archeologiczny: badania 30 1996 s. 170
? Wichrowski Zbigniew Kraśnik, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78 Informator Archeologiczny: badania 31 1997 s. 143-144
? Wojtulewicz Henryk Kraśnicki Rynek Wiadomości Numizmatyczne , 8 /1-2 (27-28) 1964 s. 61
? Wojtulewicz Henryk Kraśnik Lubelski, m. p. Wiadomości Numizmatyczne , 16 /1 (59) 1972 s. 49
? Wojtulewicz Henryk Kraśnik, m., woj. Lublin Wiadomości Numizmatyczne , 23 /2 (88) 1979 s. 121
? Wójcicki, Marcin Uwagi o Bractwie Księdza Stanisława Zielińskiego KUL, Lublin 2006 [w:] Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. Jan Mazur, s. 165-176 recenzja
? Wójcikowski Włodzimierz Kraśnik i okolice Lublin, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1979
e Zabielski Wojciech Alojzy S. J. (1706 † 23 października 1756) Zycie Przez trzy Wieki przeciągnione, y Nieskonczone Wielmoznego JMci Pana Romualda Wybranowskiego, Chorążego Lubelskiego, Porucznika Znáku Páncernego Woysk J. K. Mći y Rzeczypospolitey. Na Pogrzebowym Kazaniu W Kościele Kraśnickim WW. Ich Mciow XX. Kanonikow Regulárnych, Dnia 12. Sierpniá, Roku 1749. Ogłoszone, Przez X. Woyciechá Aloyzego Zábielskiego Soc: Jesu, Ordynáryuszá Kaznodzieię Colleg: Lubelskiego, A w Roku 1750. zá pozwoleniem Stárszych, do Druku Podane. W Lublinie w Drukarni J. K. Mći Collegium Societatis Jesu 1750 [w:] dlibra.umcs
? Zalewski Ludwik ks. Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie II Lublin 1949 Kraśnik, Księżomierz
? Zalewski Ludwik ks. Biblioteka księży Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Kraśniku Lublin 1922
? Zielińska Ewa Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku. Opole 1995 [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski / red. Anna Pobóg-Lenartowicz. Marek Derwich. s. 105-112
? Zielińska Ewa Rękopis średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku [w:] Res Historica. 2082-6060. Z. 13 (2002), 2002 s. 87-104
? Zielińska Ewa Kontakty konwentu kanoników regularnych w Kraśniku z jego otoczeniem społecznym w drugiej połowie XV i XVI wieku w świetle księgozbioru klasztornego Opole, Wrocław 1996 [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym / red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz. s. 233-239
? Zielińska, Ewa Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku 1469-1563 UMCS, Lublin 2002 recenzja
? Zieliński W. Kraśnik Tyg. ilustr. XXII 1871
? Znicz A. Krótki opis Kraśnika Kalendarz Lubelski III, 1871